F.E. Bording AS – Cognito AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kommunikasjonsrådgivning og IT-systemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.10.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

F.E. Bording AS (org. nr. CVR-NR. 16229415, Danmark) erverver kontroll over Cognito AS (org. nr. 980010325)