F H Lorentzen AS – Joymed AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produktsalg i sykehus- og kosmetikksektorene

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

F H Lorentzen AS (org.nr. 830 779 612), kjøp av samtlige aksjer i Joymed AS (org.nr. 982 452 090).Meldt til Konkurransetilsynet