Faber Bygg AS – AS Bygg & Eiendom

Berørte markeder ikon Berørte markeder: byggeprosjekter som settes ut på anbud og byggeprosjekter som igangsettes av selskapet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.09.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Faber Bygg AS (org.nr. 879 919 452), oppkjøp av AS Bygg & Eiendom (org.nr. 855 082 772).Meldt til Konkurransetilsynet