Fabritius Gruppen AS / Ferd Eiendom AS / Veidekke Eiendom AS – FFV Gardermoen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utvikling og utleie av eiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.11.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Fabritius Gruppen AS (org.nr. 983 728 340) / Ferd Eiendom AS (org.nr. 988 100 218) / Veidekke Eiendom AS (org.nr. 936 946 348) oppretter, gjennom kjøp av samtlige aksjer, ett felleskontrollert foretak FFV Gardermoen AS (under stiftelse)