Falck Danmark A/S – Viking Redningstjeneste AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: formidling av redningstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Falck Danmark A/S (dansk CVR-nr. 16-27-12-41), oppkjøp av Viking Redningstjeneste AS (org.nr. 917 193 991).Meldt til Konkurransetilsynet