Falkanger Sko AS – Stensrud AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: skomarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Falkanger Sko AS (org.nr. 911 166 577), kjøp av innmat i Stensrud AS (org.nr. 916 260 741).Meldt til Konkurransetilsynet