Farma Holding AS – Apotekproduksjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Apotekvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Farma Holding AS (org. nr. 991392696) kjøper 100 % av aksjene i Apotekproduksjon AS (org. nr. 983664954)