Farma Holding AS – AS Den Norske Eterfabrikk

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av legemidler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.09.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Farma Holding AS (org. nr. 991392696) erverver alle aksjene i AS Den Norske Eterfabrikk (org. nr. 991741208)