Fastighets AB Balder – Asset Buyout Partners Invest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.05.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Fastighets AB Balder (org.nr. 556525-6905 Sverige) erverver 100% av aksjene i Asset Buyout Partners Invest AS (org.nr. 916164882)