Felix Abba Oy Ab – Oy Panda Ab

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og salg av sukkervarer og sjokolade i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Felix Abba Oy Ab (finsk org.nr. 0640964-0), kjøp av samtlige aksjer i Oy Panda Ab (finsk org.nr. 1459878-7).Meldt til Konkurransetilsynet