Felleskjøpet Agri BA – Bolkan Bruk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mottak og behandling av korn, samt produksjon av kraftfôr til husdyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.08.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Felleskjøpet Agri BA (org. nr. 911608103) erverver samtlige aksjer i Bolkan Bruk AS (org. nr. 932404419)