Felleskjøpet Øst Vest BA – Grue Landbrukssenter AL

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kornhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Felleskjøpet Øst Vest BA (org.nr. 911 608 103), oppkjøp av Grue Landbrukssenter AL (org.nr. 913 369 408).Meldt til Konkurransetilsynet