Felleskjøpet Øst Vest BA og Felleskjøpet Trondheim

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for landbruksprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Felleskjøpet Øst Vest BA (org.nr. 911 608 103) og Felleskjøpet Trondheim (org.nr. 911 607 964).Meldt til Konkurransetilsynet