Felleskjøpet Trondheim BA – Mitt-Grønt BA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og omsetning av grønnsaker og bær i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Felleskjøpet Trondheim BA (org.nr. 911 607 964), kjøp av Mitt-Grønt BA (org.nr. 979 812 841). Meldt til Konkurransetilsynet.