Fenner Norway AS – Norwegian Seals AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tetninger og pakninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.08.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Fenner Norway AS (org. nr. 998281636) erverver alle aksjene i Norwegian Seals AS (org. nr. 992763434)