Ferd AS – Broodstock Capital Partners AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sjømatnæring og leverandørtjenester innen akvakultur

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.03.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ferd AS (org.nr. 930 185 930) kontrollerer 65,18 % av aksjene i Broodstock Capital Partners AS (org.nr. 916 637 764)