Ferd AS – Infotjenester Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: HR-relaterte løsninger og tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.12.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ferd AS (org.nr. 930 185 930) erverver enekontroll over Infotjenester Group AS (org.nr. 937 475 918)