Ferd AS – Mnemonic AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Informasjonsteknologi - Informasjonssikkerhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.09.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ferd AS (org.nr. 930 185 930) erverver enekontroll over Mnemonic AS (org.nr. 982 089 549)