Ferd AS – Norkart AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kartdata og eiendomsinformasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.03.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ferd AS (org.nr. 930 185 930) erverver enekontroll over Norkart AS (org.nr. 934 161 181)