Ferd AS – PMC Group Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hydrauliske systemer og komponenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ferd AS (org. nr. 930185930) kjøper alle aksjene i PMC Group Norway AS (org. nr. 810324562)