Ferd Eiendom AS – Aberdeen P-N Strandveien 4-8 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ferd Eiendom AS (org. nr. 988100218) kjøper 100 % av aksjene i Aberdeen P-N Strandveien 4-8 AS ( org. nr. 991812830)