Ferd Private Equity L.P. – Wonderland AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for madrasser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ferd Private Equity L.P. (org.nr. 548 og 549, Jersey I og II), overtakelse av samtlige aksjer i Wonderland AS (org.nr. 987 102 160).Meldt til Konkurransetilsynet