Festival Engros AS – No1 Kjededrift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Detaljsalg av diverse produkter i varegruppene hus og hjem, hobby og forming, kontor og skole, teknisk, leketøy, sesong, spiselig, renhold og hygiene

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Festival Engros AS (org.nr. 959367612), oppkjøp av No1 Kjededrift AS (org.nr. 987124717)