FH Gruppen AS – Leve AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Design, produksjon og utbygging av hytter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

FH Gruppen AS (org.nr. 920318479) erverver 100% av akjene i Leve AS (org.nr. 996434761)