Findexa AS – Rosaindex ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av annonser og oppføringer/ekstraoppføringer i forbindelse med internettbaserte søketjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Findexa AS (org.nr. 963 815 751), kjøp av samtlige aksjer i Rosaindex ASA (org.nr. 983 789 579).Meldt til Konkurransetilsynet