Findexa Forlag AS – Økonomisk Literatur Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markeder for ulike katalogprodukter og ulike bransjeguider

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Findexa Forlag AS (org.nr. 987 529 547), kjøp av den samlede virksomhet i Økonomisk Literatur Norge AS (org.nr. 864 819 672).Meldt til Konkurransetilsynet