Findus Norge AS – Gro Industrier AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for næringsmidler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Findus Norge AS (org.nr. 981 279 980), oppkjøp av Gro Industrier AS (org.nr. 979 642 946)