Finland Post Corporation – Universal Spedisjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: post- og budtjenester, spedisjon og innenlands transport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Finland Post Corporation (finsk org.nr. 1531864-4), oppkjøp av Universal Spedisjon AS (org.nr. 984 628 900).Meldt til Konkurransetilsynet