Finnmark Havfiske AS – Kjølnestrål AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: fiskerimarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Finnmark Havfiske AS (org.nr. 814 724 492), oppkjøp av torsketråltillatelse i Kjølnestrål AS (org.nr. 961 999 405).Meldt til Konkurransetilsynet