Fire BidCo AS – Firesafe AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Brannsikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.05.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Fire BidCo AS (org.nr. 929 047 893) erverver 100 % av aksjene i Firesafe AS (org.nr. 958 249 799)