First Cars AS – Motorpool Handel AS avd Hønefoss

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av nye og brukte biler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.06.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

First Cars AS (org. nr. 993230219) erverver virksomheten i Motorpool Handel AS avd Hønefoss (org. nr. 947249967)