First Chioce Holidays Plc – MyPlanet Holding A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: reiselivsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

First Chioce Holidays Plc (org.nr. 48967, UK), oppkjøp av MyPlanet Holding A/S (dansk CVR-nr. 26-46-19-36).Meldt til Konkurransetilsynet