Fjon Bruk AS – Marine Harvest Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: settefiskmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fjon Bruk AS (org.nr. 983 664 490), oppkjøp av ett av Marine Harvest Norway AS’ (org.nr. 959 352 887) settefiskanlegg.Meldt til Konkurransetilsynet