Fjordkraft AS – TrønderEnergi Marked AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Energimarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.03.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Fjordkraft AS (org.nr. 976944682) erverver 100% av aksjene i TrønderEnergi Marked AS (org.nr. 993385565)