Fjordkraft Holding ASA – Innlandskraft AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av elektrisitet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.07.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Fjordkraft Holding ASA (org.nr. 920153577) erverver 100% av aksjene i Innlandskraft AS (org.nr. 917765006) herunder Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS.