FL Group hf. – Sterling Airlines A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: lufttransport av passasjerer og gods

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

FL Group hf. (islandsk org.nr. 601273-0129), kjøp av samtlige aksjer i Sterling Airlines A/S (dansk CVR-nr. 18-23-54-04).Meldt til Konkurransetilsynet