Floriss Drift AS – Marco AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Blomsterhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Floriss Drift AS (org. nr. 976029496) kjøper 100 % av aksjene i Marco AS (org. nr. 985903883)