Flow Control Norway AS og Grenmar ITC AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av ventiler til olje- og gassvirksomhet og prosessindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Flow Control Norway AS (org.nr. 937 576 927) og Grenmar ITC AS (org.nr. 978 601 995).Meldt til Konkurransetilsynet