Fløysand Tak AS – Mestertak Bergen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Taktekking

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.11.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Fløysand Tak AS (org. nr. 892289522) kjøper Mestertak Bergen AS (org. nr. 995812010)