FM gruppen AS – Stensland & Tyssøy AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Grave- og sprengningsarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

FM gruppen AS (org. nr. 986724109) kjøper aksjer i Stensland & Tyssøy AS (org. nr. 970926666)