FMC Technologies Inc – Technip SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.03.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

FMC Technologies Inc (org. nr. 36-4412642, Houston) oppretter joint venture med Technip SA (org. nr. 589803261)