Foinco AS – Brendmoe & Kirkestuen Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: malermester-markedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foinco AS (org.nr. 912 530 620), oppkjøp av Brendmoe & Kirkestuen Holding AS (org.nr. 980 920 550).Meldt til Konkurransetilsynet