Fokus Krogsveen AS – Meglerhuset Nylander AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmegling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fokus Krogsveen AS (org.nr. 950 007 613), kjøp av resterende 60 prosent av aksjene i Meglerhuset Nylander AS (org.nr. 914 849 861).Meldt til Konkurransetilsynet