Fora Form Holding AS – Fora Form AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Møbler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fora Form Holding AS (under stiftelse), oppkjøp av Fora Form AS (org.nr. 986581421)