FöreningsSparbanken AB – First Securities ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: investeringsbankvirksomhet, kapitalforvaltning, forsikring, internasjonal bankvirksomhet og kortutstedervirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

FöreningsSparbanken AB (svensk foretaksnr. 502017-7753), kjøp av 51 prosent av aksjene og overtakelse av kontrollen i First Securities ASA (org.nr. 980 645 487).Meldt til Konkurransetilsynet