Forsaträ AB – Aven AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av treemballasje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Forsaträ AB (svensk org.nr. 556235-4380), kjøp av samtlige aksjer i Aven AS (org.nr. 916 494 777).Meldt til Konkurransetilsynet