ForteNarvik Invest 1 AS/Gasnor AS – Naturgass Nord AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Distribusjon av naturgass

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.12.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

ForteNarvik Invest 1 AS (org.nr 897397242) og Gasnor AS (org.nr. 955431685) erverver felles kontroll over Naturgass Nord AS (org.nr. 997352033)