Forus Park Holding AS – Forus Park AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utleie av næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Forus Park Holding AS (org.nr. 988 251 755), kjøp av samtlige aksjer i Forus Park AS (org.nr. 839 042 922).Meldt til Konkurransetilsynet