Fosen Trafikklag ASA – Innherredsferja AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: fergemarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fosen Trafikklag ASA (org.nr. 911 772 191), oppkjøp til 99,64 prosent av aksjene i Innherredsferja AS (org.nr. 812 978 942).Meldt til Konkurransetilsynet