Fosen Trafikklag ASA – Norgesbuss AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: lokalbussvirksomhet og ekspressbussvirksomhet i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oslo og Akershus

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fosen Trafikklag ASA (org.nr. 911 772 191), kjøp av ytterligere 15 prosent av aksjene i Norgesbuss AS (org.nr. 971 654 007), slik at eierandelen øker fra 39 til 54 prosent.Meldt til Konkurransetilsynet